1. ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ
  2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΦΘΟΡΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ
  3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
  4. ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ
  5. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ